1.VERİ SORUMLUSU:

İnternet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin, iletişim formunu doldurmaları ve internet sitesinde bulunan iletişim kanalları kullanmanız halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kamil Serdar ve Emir Seddar Ayanoğlu Ortaklığı (“Ayanoğlu Mandıra”) tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Detaylı bilgiler için internet sitemizde bulunan KVKK politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında iletişimin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin alınması, takibi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

İnternet sitesinde bulunan “İletişim” başlıklı iletişim formunu doldurmanız ve internet sitesinde bulunan iletişim kanallarını kullanmanız halinde, Kimlik Bilgisi (Adı, Soyadı), İletişim Bilgisi (Elektronik Posta Adresi, Telefon), İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi giriş çıkış kayıtları, ıp bilgisi), Pazarlama Bilgisi (Çerez kayıtları), mesaj içerik bilgisi, paylaştığınız diğer kişisel verileriniz işlenmekte, depolanmakta, saklanmaktadır.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımız, şirket ortakları/hissedarlarımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bilgi işlem veri tabanına, hizmet sağlayıcılarımıza, gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-f. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, Şirket internet sitesinde, elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Kamil Serdar ve Emir Seddar Ayanoğlu Ortaklığı (“Ayanoğlu Mandıra”), Çekirge Mh. Selvili Cd. No: 2 Osmangazi Bursa adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@ayanoglumandira.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.